دستگاه چاپ دیجیتال پیشرفته

ارسال فایل

یک نسخه از این فرم برای ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد.

در صورت ارسال با باربری و یا ترمینال تنها ذکر نام شهر کافی می باشد.

انتخاب فایل بیشتر

می توانید با زدن دکمه "انتخاب فایل بیشتر" همزمان تا 10 فایل را نتخاب و ارسال نمایید.
حداکثر سایز ارسال جمعا 20 مگابایت می باشد.

تمامی حرف ها کوچک می باشد.در صورت ناخوانا بودن روی حروف کلیک نمایید.

لطفا صبر کنید