آموزش نصب استند

خانه مطالب آموزشی آموزش نصب استند

آموزش نصب استند کراس :

 • ابتدا طبق شکل (۱) محتویات کیف را خارج کنید.1
 •  در ادامه قطعه شماره ۱ را بصورت عمودی مطابق شکل (۲) روی زمین نگه می داریم.

2      

 • در ادامه قطعات (۱-۳ و۲-۳) را بصورت کشوئی مطابق شکل (۳) نصب می کنیم.

 
3
 

 •   سپس قطعه شماره ۲ را که نقش نگه دارنده استند را دارد همانند مرحله قبل بصورت کشوئی جا زده و  بست فنری مطابق شکل شماره ۴ را که برای نگه داشتن قطعه سرجای خود میباشد را وصل میکنیم.

 
4
 

 • درا نتها استند چاپ شده را از بالا نصب کرده و کمی از پایین چاپ مورد نظر را می کشیم تا پانچ های استند به زائده های پایین پایه برسد . (شکل ۵)

 شکل-5
 
آموزش نصب استند فلکه ای (تنظیمی):

 •   ابتدا مطابق شکل (۱) محتویات کیف را خارج کنید.

 
1
 

 • درادامه قطعه شماره ۱ بصورت عمودی مطابق شکل(۲) روی زمین نگه می داریم.

 
2
 

 • سپس قطعات (۴-۱و۳-۱و۲-۱و۱-۱) را بصورت کامل تا انتها در قسمت پلاستیکی جا زده و فشار میدهیم. (شکل ۳)

 
3
 

 • درا نتها استند چاپ شده را از بالا نصب کرده و کمی از پایین چاپ مورد نظر را می کشیم تا پانچ های استند به زائده های پایین پایه برسد.(شکل ۴)

 
4
 
آموزش نصب استند خرچنگی :

 • ابتدا مطابق شکل (۱) محتویات کیف را خارج کنید.

1

 • قطعات (۲-۱و۱-۱) با قطعات (۲-۳و۱-۳) بصورت پیچی بهم مطابق شکل (۲)وصل میکنیم.

 
2
 

 • سپس انتهای آزاد قطعات (۲-۱و۱-۱) را وارد قطعه شماره۵ کرده و با آچار آلن شکل شماره (۳) موجود در کیف آنرا محکم میکنیم.

 
3
 

 • در ادامه انتهای آزاد (۲-۳و۱-۳) را در قطعه شماره ۴ وارد کرده و بلافاصله همین کار را با انتهای صاف قطعات(۲-۲و۱-۲) انجام میدهیم.(شکل۴)

 
4

 • درا نتها استند چاپ شده را از بالا نصب کرده و کمی از پایین چاپ مورد نظر را می کشیم تا پانچ های استند به زائده های پایین پایه برسد.(شکل ۵)

 
5
 
توجه : لازم به ذکر است که استند خرچنگی قبل از نصب شدن استند حالت ایستائی ندارد و امکان از هم جدا شدن قطعات وجود دارد ولی بلا فاصله بعد از نصب شکل خود را پیدا می کند.