دستگاه چاپ دیجیتال پیشرفته

طراحی لوگو و نشانه

اولین موضوع پس از تاسیس یک شرکت، مجموعه یا سازمان که بسیار حائز اهمیت است طراحی لوگو به عنوان وجه تمایز آن شرکت با شرکتهای دیگر بیانگر نوع فعالیت و خط مشی شرکت باشد، میباشد. یک طراحی لوگو ی خوب باید تمامی مفاهیم درخواستی مشتری در مورد کارش را دارا باشد و طراح باید تمام موارد  را در لوگو لحاظ کند و پس از آن سعی کند با یه طراحی حرفه ای آن لوگو را از نظر بصری زیبا و قابل قبول نشان دهد . در انتها موضوعی که بالاترین اهمیت را دارد یگانه بودن ( Unique ) طراحی لوگو و یا نشانه ایست که برای شما طراحی می شود. اگر ابتکار نباشد از نظردهی شما مجبور به عوض کردن طراحی لوگو یی هستید که شاید سالها با آن کارکرده اید که باعث ضررهای غیر قابل جبرانی را به کسب و کار شما وارد کند. در صورت تمایل میتوانید به مطالباتی که در مورد طراحی و انتخاب لوگو در سایت مجموعه نقشینه امین موجود است مطالعه کرده و اطلاعات مفیدی در این مورد کسب کنید.

 توجه : برای بزرگ شدن تصویر روی آن کلیک کنید.